BALANSERI

Balanseri su nosači pneumatskog alata na radnom mestu smanjujući pri tome njegovu težinu. Posle upotrebe, alat se vraća na određenu visinu, čime se oslobađa radni prostor, smanjujući mogućnost povrede na radu i štiti alat od oštećenja.

onama