KLIPNI KOMPRESORI TRUDBENIK DOBOJ

TRUDBENIK klipni kompresori

Trudbenik Program MINI kompresorskih agregata Izrađen je kao monoblok vazduhom hlađenog klipnog kompresora i monofaznog elektromotora. Postavlja se na rezervoar sa vazduhom 50l-100l i ugrađuje se oprema za automatski rad i regulaciju. Lako su pokretni i prenosivi. Namenjeni su za široku primenu a po pouzdanosti za profesionalnu upotrebu. Trudbenik Program malih kompesora ( NC, NL, NK i NF) Jednostavni za upotrebu i premeštanje – rezervoar na točkovima. Kompresorski agregati su opremljeni sistemom automatske regulacije.

Pogon se ostvaruje trofaznim asinhronim motorima 380V i 50Hz. Rezervoari za komprimirani vazduh su izrađeni prema važećim propisima i poseduju sve potrebne ateste koji se isporučuju uz uređaj. Puštanje motora u rad se vrši direktno ili preko zvezda-trokut pokretača koji omogućava ‘mekaniji’ start agregata. Takođe, svaki kompresor poseduje i prekostrujnu i kratkospojnu zaštitu čime se minimizira mogućnost oštećenja na motoru kompresorskog agregata. Jednostavno se postavljaju na mesto upotrebe, ne zahtevaju temelje a varijanta sa točkovima omogućava lako premeštanje. Zahvaljujući svojim osobinama našli su široku primenu u privredi i industriji.

Primenjuju se u profesionalnim servisnim radionicama, u metalnoj, kožnoj i drvnoj industriji kao i za transport maziva i goriva i za pokretanje raznih pneumatskih alata. Kompresori namenjeni za industriju i teške uslove rada. Svi mali klipni kompresori predstavljaju pouzdana i kvalitetna rešenja za snabdevanje komprimovanim vazduhom. Ovaj dio proizvodnog programa pokriva područje efektivnog kapaciteta od 1.25 do 21 l/s i radnog pritiska do 30 bar .

onama
onama
onama
onama