VIJČANI KOMPRESORI

Balma

Koristeći naprednu tehnologiju u ovoj oblasti, sertifikovane standarde kvaliteta i uz stalna poboljšanja karakteristika svih proizvoda a uspešno koristeći široku mrežu komercijalne distribucije, Balma je kao brend izgradila imidž i svakodnevno proširuje svoje poslovanje u svetu. „Inžinjering na svim tačkama“ i aktivna saradnja sa svim glavnim distributerima omogućila je da se u Balmi razvije maksimalan i kontinuiran kvalitet proizvoda.

Koristeći najsavremeniju mernu opremu vrši se provera kvaliteta izrade na svim proizvodnim tačkama, tako da je sada standard da se krajnjem kucu isporučuje pouzdan, efikasan i kvalitetan proizvod.

Balma klipni kompresori

Kućište, klipovi, ventili i ostali delovi su izrađeni naprednom tehnologijom od najkvalitetinijih materijala. Karakteriše ih tih rad, efikasno hlađenje i poboljšan stepen efikasnosti komprimovanja vazduha. Veoma su otporni na habanje i zamor.

Balma jednostepeni

OM serija malih kompresora snage od 1 do 2 KS (0,7 do 1,5 kW). Uljno podmazivani sa integrisanim motorom i sa rezervoarima do 24 litre. Radni pritisak 8 bar. D serija snage od 2 do 3 KS (1,5 do 2,2 kW). Uljno podmazivani sa integrisanim motorom i sa rezervoarima od 6 do 100 litara. Radni pritisak 10 bar. GV serija snage od 3 do 4 KS (1,5 do 3,0 kW). Uljno podmazivani pokretani motorom sa remenicom, sa rezervoarima od 24 do 270 litara. Radni pritisak do 10 bar. Ovi visoko pouzdani kompresori, vrhunskih karakteristika idealni su za upotrebu u radionicama u malim i srednjim preduzećima.

Balma dvostepeni

Serija kompresora sa dva cilindra, uljno podmazivani, sa snagom od 4 do 25 KS. Rezervoari ovih kompresora su od 200 do 900 litara a radni pritisak od 11 do 15 bara. Idealni su za profesionalu upotrebu. Obezbeđuju veliku količinu vazduha i veliki radni pritisak. U ove kompresore ugrađeno je svo znanje i dugogodišnje iskustvo firme Balma u oblasti komprimovanja vazduha.

TRUDBENIK klipni kompresori

Trudbenik Program MINI kompresorskih agregata Izrađen je kao monoblok vazduhom hlađenog klipnog kompresora i monofaznog elektromotora. Postavlja se na rezervoar sa vazduhom 50l-100l i ugrađuje se oprema za automatski rad i regulaciju. Lako su pokretni i prenosivi. Namenjeni su za široku primenu a po pouzdanosti za profesionalnu upotrebu. Trudbenik Program malih kompesora ( NC, NL, NK i NF) Jednostavni za upotrebu i premeštanje – rezervoar na točkovima. Kompresorski agregati su opremljeni sistemom automatske regulacije.

Pogon se ostvaruje trofaznim asinhronim motorima 380V i 50Hz. Rezervoari za komprimirani vazduh su izrađeni prema važećim propisima i poseduju sve potrebne ateste koji se isporučuju uz uređaj. Puštanje motora u rad se vrši direktno ili preko zvezda-trokut pokretača koji omogućava ‘mekaniji’ start agregata. Takođe, svaki kompresor poseduje i prekostrujnu i kratkospojnu zaštitu čime se minimizira mogućnost oštećenja na motoru kompresorskog agregata. Jednostavno se postavljaju na mesto upotrebe, ne zahtevaju temelje a varijanta sa točkovima omogućava lako premeštanje. Zahvaljujući svojim osobinama našli su široku primenu u privredi i industriji.

Primenjuju se u profesionalnim servisnim radionicama, u metalnoj, kožnoj i drvnoj industriji kao i za transport maziva i goriva i za pokretanje raznih pneumatskih alata. Kompresori namenjeni za industriju i teške uslove rada. Svi mali klipni kompresori predstavljaju pouzdana i kvalitetna rešenja za snabdevanje komprimovanim vazduhom. Ovaj dio proizvodnog programa pokriva područje efektivnog kapaciteta od 1.25 do 21 l/s i radnog pritiska do 30 bar .

Dvoradni jednostepeni klipni kompresori Trudbenik

Dvoradni jednostepeni klipni kompresori su veoma pouzdani, efikasni i vrlo ekonomični za upotrebu naročito za pneumatski transport u prehrambenoj industriji. Jednostvna konstrukcija omogućava lako održavanje i popravke. Definisani su po istom principu regulacije i zaštite kao i ostale grupe, s tim što vazduh prvih stepena preko sabirnice odlazi u mrežu.

Dvoradni dvostepeni klipni kompresori Trudbenik

Dvoradni dvostepeni klipni kompresori su dvocilindrični, „V“ izrade , vodom hlađeni kompresori. Motor je spojen preko elastične spojnice. Kompresori ovog tipa su pouzdani, izdržljivi, efikasni i vrlo ekonomični uz malu potrošnju energije. Pogodni su za upotrebu naročito za pneumatski transport u prehrambenoj industriji.

onama
onama
onama
onama

Pokretni klipni kompresorski agregati

Kompresorski agregati su pokretani četvorotaktnim, vodom/vazduhom hlađenim, dizel motorima sa električnim pokretačem. Kompesor je direktno povezan sa motorom putem centrifugalne spojnice. Ceo sistem je postavljen na konstrukciju od čeličnih cevi tako da sama konstrukcija predstavlja i rezervoar komprimovanog vazduha.Torziona osovina, amortizeri, ručna kočnica i robusna ruda su sastavni deo vučnog mehanizma. Kompresori su pouzdani, izuzetno efikasni i idealni za primenu u teškim radnim i vremenskim uslovima. Isporučuju se sa priključnim cevima i setom pneumatskog alata po izboru kupca.

onama
onama
onama
onama