ROTACIONO UDARNI UVRTAČI: DVOSMERNI SA PODEŠAVANJEM MOMENTA

Rotaciono udarni uvrtači namenjeni su za uvrtanje i odvrtanje vijaka u svim oblastima industrije gde se vrst montaža i dernontaža rnašina, uređaja i konstrukcija. Glavno područje primene je u fabrikama teretnih i putničkih vozila, brodskih motora, u remontnim radionicama, kod rnontaže čeličnih konstrucija u industriji narneštaja. Velika prednost rotaciono udarnih uvrtača je rnogućnost stepenastog regulisanja momenta stezanja.

onama