office@universe.rs

+381 11 34 77 606

 

Trudbenik Doboj

  • Uljno podmazivani vijaćni kompresori
  • Uljno podmazivani klipni kompresori
  • Bezuljni klipni kompresori
  • Pneumatski alati
  • Filteri i sušači komprimovanog vazduha